Almanya’da İş Yeri Sahibi Olmak

Almanyada iş kurma

KURUMSAL HALEFİYET

Halefiyet, kelime anlamı itibariyle, bir kimsenin yerine geçmeyi ifade etmektedir. Hukukî anlamda halefiyet, hak sahibi bir kimsenin yerine geçmektir. Daha açık bir ifade ile bir başkasının bir hakkına -veya bütün olarak malvarlığına- sahip olmak suretiyle o kimsenin yerine geçmektir. Halefiyet, hakkın süjesinin (hak sahibinin) değişmesini ifade eder. Halefiyetin Almanca karşılığı olan “Rechtsnachfolge” veya “Sukzession” tâbirleri bu anlamda kullanılmaktadır.

Bu anlamda halefiyet, mevcut bir hakkın bir kimseden diğerine intikali ile gerçekleşir. Kendisine hak intikal eden kimse önceki hak sahibinin o hak bakımından halefi olmuş olur. İntikal eden hakkın, mutlak veya nisbî bir hak olması fark yaratmaz.

Dünya’ya açılmak isteyen birçok şirket için Almanya önemli bir kapıdır. Almanya’da yatırım yapmak isteyen girişimciler ve şirketler için birden fazla yol mevcuttur. Bunlardan ilki Almanya’da yeni bir şirket kurmak, ikincisi var olan bir yabancı şirketin Almanya’da şube açması ve üçüncüsüyse Almanya’da halihazırda kurulu bir şirketin satın alınmasıdır. Yaygın bir yatırım olarak kullanılan bu yol birçok Türk yatırımcının ilgisini çekmektedir ve diğer yollara kıyasla şirketler hızlıca faaliyete geçebilmektedir.

Şirket devralmak mı şirket kurmak mı?
Bunun kararını vermeden önce bazı sorulara cevap bulmak, avantaj ve dezavantajları değerlendirmek gerekir. Şirket devralama işi yatırımcılar için önemli bir kapı olabilir. Birikmiş az veya çok sermayesiyle yeni bir şirket kurmak isteyenler, hazır bir şirketi devralabilirler. Almanya’da kendisinden sonra şirketi devralacak çocuğu veya yakın akrabası bulunmayan binlerce iş yeri sahibi şirketini uygun fiyata devredecek yatırımcı aramakta. Almanya’da yaklaşık 80 bin şirket devredilmeyi beklemektedir. Bunların ciddi bir kısmı kârlı şirketler. Kendisinden sonra şirketi devralacak çocuğu veya akrabası olmayan ya da yaşlılığından dolayı emekli olup bir kenara çekilmek isteyen birçok Alman şirketini ya devrediyor ya da işyerini kapatmak zorunda kalıyor.

Elinde sermayesi bulunan ve şirket kurmayı düşünenler için önemli bir alternatif olan Almanya’da şirket devralma hazır bir sistem, müşteri kitlesi, marka ve pazar payı mevcut olmasından dolayı cazip olabiliyor. İyi bir araştırma, iş analizi yapıldıktan ve danışmanlık hizmeti alındıktan sonra bu fırsatlar yatırım düşüncesi olanlar tarafından değerlendirilebilir. Tabii girişimde bulunacak yatırımcının şirket kurma yeterliliğinin olması, şirket kurma, yönetme yetisi ve iş bilgisi gereklidir. Almantya’da şirket devralabilmek için herhangi bir yasal sınırlandırma yok. 18 yaşını doldurmuş iş kurma yetkisine ve çalışma müsaadesine sahip yabancı kökenli vatandaşlar herhangi bir şirket satın alabilir, kurabilir ya da ortak olabilirler.

Almanya’da Bir Şirketinizin Olmasının Faydaları

Kredibilite
Türkiye’deki şirketinizin piyasa değeri ve kredibilitesi gözle görülür şekilde artacaktır.
Teşvik Sistemi
Almanya’nın düşük maliyetli kredi ikliminden bir Alman firması ile eşit koşullarda yararlanırsınız.
Hızlı Büyüme
Alman ekonomisin verdiği güven istikrar ve hızlı büyüme avantajları sizi de olumlu etkiler.
Güven & İstikrar
Almanya’dan ithalat yapıyorsanız bunu Almanya’daki şirketiniz üzerinden yaparsınız ve Alman Devleti finanse eder.
Yeni Ufuklar
Yerli pazardan alışık olduğunuz problemlerden kurtulunca önünüzde yepyeni ufuklar açılır.

 

Almanya’da İş Yeri Sahibi Olmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön